غزل بهار

یک تصمیم جدید...

یک تصمیم جدید،یک زندگی جدید را خلق خواهد کرد و تا تصمیمی نگیری تغییری در زندگی ات به وجود نخواهی آورد.تصمیماتی که حتی از نگاه دیگران به دلیل باورهایشان منطقی به نظر نخواهد رسید. هیچ وقت از رشد کردن نترس. همیشه از افکاری که تو را می ترساند جلوتر باش...یاد بگیر و به کار بگیر... قدم هایت را محکم و استوار بردار و سعی دانلود آهنگ جدید کن هر روز فقط و فقط اندکی بهتر از دیروزت باشی... انسان های موفق،متفاوت فکر می کنند،متفاوت عمل می کنند و متفاوت نتیجه می گیرند. اندکی با دیروزت آهنگ تولد متفاوت باش...فقط اندکی... برایت مهم نباشد در نگاه دیگران چگونه جلوه خواهی کرد... واقعیت این است که بیشتر م...
21 اسفند 1395
1
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به غزل بهار می باشد